Kamuoyu Duyurusu

07.06.2017

6824 Sayılı “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”08-03-2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.
TEDAŞ a borcu olan abonelerimizin ilgili kanun kapsamında yapılandırma yapabilmeleri için 30-06-2017 tarihine kadar işletmelerimize dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.